Blog

Sily przeciwdzialajace odprezeniu

Off 9

Jak już wspominaliśmy, różna jest treść wkładana w pojęcie ?odprężenie” przez przedstawicieli Wschodu i Zachodu. Podstawą, źródłem owych różnic są odmienne, nie tożsame interesy państw socjalistycznych i kapitalistycznych. Odprężenie jest przeciwieństwem napięcia. Istnieje więc stała konieczność identyfikacji sił przeciwdziałających odprężeniu, sił zainteresowanych w utrzymywaniu napięcia. Poszukiwanie sił antyodprężeniowych może być dokonywane wśród tych, którym odprężenie zagraża, a napięcie jest korzystne. Jeśli patrzeć na interesy głównych partnerów stosunków międzynarodowych, to stale występuje zderzenie owych interesów i celów. Zwycięstwo wyborcze Ronalda Reagana i objęcie przez jego ekipę rządów w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje prowadzenie takiej polityki zagranicznej, którą określa się: ?z pozycji siły”. Do głosu doszły siły konserwatywne, prawicowe. Odprężenie zostało określone jako nieefektywne dla St. Zjednoczonych. Zwyciężyli zwolennicy wyścigu zbrojeń i twardej linii w polityce zagranicznej. Argumentują oni, że została rzekomo zachwiana równowaga w dziedzinie uzbrojenia między ZSRR a St. Zjednoczonymi. Nie jest to nic nowego. Zwykle zwycięstwo tendencji wzrostu wydatków wojskowych argumentowane jest zachwianiem równowagi. Trudno jest zweryfikować słuszność lub niesłuszność takiego stwierdzenia. Wysuwanie argumentu braku równowagi jest ułatwione trwającym wyścigiem zbrojeń. Istnieje rywalizacja producentów uzbrojenia i w tej czy innej dziedzinie pojawiają się nowe typy broni i sprzętu wojskowego. W atmosferze strachu przed utratą równowagi używa się argumentów o osłabieniu pozycji militarnej Stanów Zjednoczonych. Obecna ekipa rządząca nawiązuje zresztą do starej tezy o konieczności posiadania przez USA pozycji mocarstwa nr 1 we współczesnym świecie.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Upadłość konsumencka Płock – Rozwiązanie dla zadłużonych mieszkańców

    Wstęp Upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która umożliwia osobom fizycznym zbycie swojego majątku w celu spłaty swoich długów. Procedura ta daje nadzieję osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej na rozpoczęcie od nowa i uwolnienie się od ciężaru zadłużenia. Jednym z miast w Polsce, w którym coraz więcej mieszkańców korzysta z upadłości konsumenckiej, jest Płock….

  • Kancelaria adwokacka Piaseczno

    Jak radzić sobie z problemami natury prawnej? Przeciętny człowiek nie zna się kompletnie na prawie, bo ta wiedza na co dzień nie jest mu do niczego potrzebna. Zainteresowanie tą dziedziną pojawia się dopiero wtedy, gdy samemu wpada się w jakieś tarapaty, które są związane pośrednio lub bezpośrednio właśnie z prawem. Może tu chodzić np. o…